КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 59 «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
-

Відкритий доступ

1. Статут КЗО НВК № 59 ДМР: http://nvk59.dnepredu.com/uk/site/statut.html

2. Структура та органи управління закладу: http://nvk59.dnepredu.com/uk/site/management.html

3. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення КЗО "НВК № 59" ДМР відповідно до навчального плану та штатного розпису, наявність вакантних посадhttp://nvk59.dnepredu.com/uk/site/pedagogic-group.html


4. Освітні програми, що реалізуються у закладі: http://nvk59.dnepredu.com/uk/site/navchalni-programi.html

5. Робочий навчальний план: http://nvk59.dnepredu.com/uk/site/robochii-navchalnii-plan.html

6. Територія обслуговування, закріплена за НВК №59: http://nvk59.dnepredu.com/uk/site/teritoriya-obslugovuvanny.html

 

7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в КЗО "НВК № 59": http://nvk59.dnepredu.com/uk/site/classes.html

8. Мова освітнього процесу: http://nvk59.dnepredu.com/uk/site/mova-osvitnogo-protsesu-1.html

9. Наявність вакантних посад: http://nvk59.dnepredu.com/uk/site/vakantni-posadi.html

 

10. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення КЗО "НВК № 59" ДМР: http://nvk59.dnepredu.com/uk/site/materialno-tekhnichne-

zabezpechennya-1.html

 

11. Результати моніторингу якості освіти: http://nvk59.dnepredu.com/uk/site/rezultati-monitoringu-osv.html

 

12. Річний звіт про діяльність закладу освіти: http://nvk59.dnepredu.com/uk/site/richii-zvit-pro-diyalnist-zakladu-osviti-1.html

13. Правила прийому до НВК № 59:http://nvk59.dnepredu.com/uk/site/entertainment-rules.html

 

14. Умови доступності КЗО "НВК № 59" ДМР для навчання осіб з особливими освітніми потребами: http://nvk59.dnepredu.com/uk/site/navchannya-uchniv-z-osobl.html

15. Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти:http://nvk59.dnepredu.com/uk/site/materialno-tekhnichna-baza-1.html