КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 59 «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
-

Умови доступності КЗО НВК № 59 ДМР для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Навчання   учнів   з  особливими  освітніми  потребами в

КЗО  НВК № 59 ДМР у 2018-2019 навчальному  році

 На  виконання  Законів   України  «Про  освіту», «Про  загальну   середню   освіту», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», з урахуванням  положень  Конвенції  про  права   людини  з інвалідністю, з метою реалізації Указів   Президента   України  «Про  затвердження  Національної   стратегії  у  сфері  прав  людини  від 25 серпня  2015р. № 501, «Про  заходи, спрямовані на  забезпечення   додержання   прав осіб з інвалідністю» від 13 грудня  2016р.  № 553, наказів МОН  України  від 03.03.2016р. № 214  «Про  затвердження   плану  заходів  МОН  з  реалізації Національної  стратегії у  сфері  прав  людини  на  період до 2010 року», «Про  затвердження  Плану  заходів , спрямованих  на  забезпечення  додержання  прав  з  інвалідністю» від 20.02.2017р. № 262, Інструктивно-методичного листа МОН від 18.05.12р. № 1/9-384 «Організація інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», Методичного листа Міністерства освіти і науки України від 14.06.2017р. № 1/9-325  «Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 н.р.», Методичного листа Міністерства освіти і науки України «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя» від 25.09.2012р. № 1/9-675,  з метою забезпечення прав дітей, які потребують корекції розумового та психічного  розвитку, на отримання базового рівня освіти в умовах загальноосвітньої школи, в КЗО  НВК № 59 ДМР створено  умови  для  організації  інклюзивного  навчання.

З цією  метою  у  2018-2019 н.р. реалізовано  організаційні  заходи  та  заходи  із  матеріально-технічного  забезпечення  інклюзивного  навчання.

Організаційні   заходи  забезпечення  інклюзивного   навчання:

        призначено   відповідального  за  організацію  та  впровадження  інклюзивного  навчання ( вчитель  Щоголєва І.В.);

        педагоги  НВК № 59,  які  працюють в  інклюзивних  класах,  закінчили  курси  підвищення  кваліфікації  щодо  впровадження  інклюзивного  навчання;

       проведено   підготовчу   роботу   щодо  організації   інклюзивного   навчання: створено  у 2018-2019 н.р. класи  інклюзивного  навчання: 1-А  (класний  керівник  Гапак Г.О.), 2-А (класний  керівник  Бездворна  О.М.), 5-А (класний  керівник  Скляр  О.В.), до яких   зараховано  учнів  з  особливими  освітніми  потребами,  призначено   асистентів  вчителя.

       зараховано  до 1-А класу з інклюзивним  навчанням  учнів  Фонова  Єгора,  Овчарук  Вікторію,  Пересунька  Даниїла;

       зараховано  до 2-А класу  з інклюзивним  навчанням  Фещенка   Марата;

       зараховано до 5-А класу з інклюзивним  навчанням  Хижняка  Іллю;

       призначено  асистентами  вчителів   початкових  класів:

     -  1-А кл. – Живчикову  Зою  Володимирівну, Середову  Світлану  Василівну;

     -  2-А класу – Щоголєву  Інну  Вацлавівну.

Вчителями 1-А класу  Гапак  Г.О., 2-А класу  Бездворною О.М., 5-А  класу  Скляр  О.В., асистентами  учителів Щоголєвою І.В., Живчиковою З.В., Середовою С.В., практичним  психологом  Руденко В.М. забезпечено:

      психолого-педагогічний  супровід дітей  з  особливими  потребами під  час  організації   навчально-виховного  процесу;

      особистий  психолого-педагогічний  супровід  дітей  з  особливими  потребами  та  їх  родин;

    забезпечено особистісно-орієнтований  підхід  до організації  навчально-виховного  процесу, враховуючи  особливі  освітні  потреби  учнів;

    розроблення  індивідуальних  навчальних планів  дітей  з  особливими  потребами  та  їх  виконання  протягом  року.

Асистентами  вчителів  початкових  класів  забезпечено:

    виконання   Положення  про  асистентів  учителів;

    соціальний  супровід дітей  з  особливими  потребами  у  позаурочний  час;

    гнучкий  графік  відвідування  уроків учнями  з  особливими  потребами;

    ведення  учнівських  портфоліо  для  відображення  навчальних  досягнень  дітей  з  особливими  потребами, розвитку  їх  інтересів;

    використання  ресурсної  кімнати  та  медіатеки  для  створення  психологічно  комфортних  умов  перебування  дітей  з  особливими  потребами  в НВК № 59.

Класними  керівниками  Бездворною О.М., Гапак Г.О., Скляр О.В. спільно з учителями-предметниками, які  викладають у класах інклюзивного  навчання, забезпечено:

    постійну  співпрацю з батьками  дітей,  які  мають  особливі освітні  потреби, їх  інформування,  педагогічну  підтримку,  залучення  до  організації   навчально-виховного  процесу;

    залучення  дітей  з особливими  освітніми  потребами до  активної  участі в позакласній  роботі;

    забезпечено запобігання  проявам  негативного  ставлення  в  учнівських  колективах, дискримінації;

    цілеспрямовану  роботу  з учнівськими  колективами  класів, спрямовану  на  виховання  толерантності,  доброти, милосердя.

Заходи  із  матеріально-технічного  забезпечення  інклюзивного  навчання:

  • ресурсну  кімнату  забезпечено  оргтехнікою, телевізором, іграми, книгами для  дітей  з  особливими  потребами  відповідно  до  нозології;
  • побудовано  пандус.