КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 59 «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
-

Умови доступності КЗО НВК № 59 ДМР для навчання осіб з особливими освітніми потребами

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 № 872 з урахуванням положень Конвенції про права людини з інвалідністю, з метою реалізації указів Президента України «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» від 25 серпня 2015 р. № 501, «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю» від 3  грудня 2015 р. № 678, «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю» від 13 грудня 2016 р. № 553, наказів МОН України від 03.03.2016 р. № 214 «Про затвердження плану заходів МОН з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року», «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю» від 20.02.2017 № 262, у НВК № 59 створено мови для організації інклюзивного навчання.

 З цією метою у 2017-2018 н.р. реалізовано організаційні заходи та заходи із матеріально-технічного забезпечення інклюзивного навчання.

Організаційні заходи забезпечення інклюзивного навчання:

·                     призначено відповідального за організацію та впровадження інклюзивного навчання (соціальний педагог Щоголєва І.В.);

·                     педагоги НВК, які працюють в інклюзивних класах, закінчили курси підвищення кваліфікації щодо впровадження інклюзивного навчання;

·                     проведено підготовчу роботу щодо організації інклюзивного навчання: створено класи інклюзивного навчання (1-А, 4-А), до яких зараховано учнів з особливими освітніми потребами, призначено асистентів вчителя.

Вчителями 1-А класу Бездворною О.М. та 4-А класу Гапак Г.О., асистентами учителів початкових класів Бочаровою З.А., Живчиковою З.В., соціальним педагогом Щоголєвою І.В., психологом Руденко В.М. забезпечено:

·         психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами під час організації навчально-виховного процесу;

·         особистий психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами та їх родин;

·         соціальний супровід дітей з особливими потребами;

·         навчальний план для для дітей із затримкою психічного розвитку;

·         створення гнучкого графіка відвідування уроків учнями з особливими потребами;

·         ведення учнівських портфоліо для відображення навчальних досягнень дітей з особливими потребами, розвитку їх інтересів;

·         розроблено індивідуальні навчальні плани дітей з особливими потребами та їх виконання;

·         особистісно-орієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу, враховуючи особливі освітні потреби учнів;

Заходи із матеріально-технічного забезпечення інклюзивного навчання:

·           власними силами створено ресурсну кімнату для забезпечення психологічно комфортних умов перебування дітей з особливими потребами у НВК;

·           ресурсну кімнату забезпечено оргтехнікою, телевізором, іграми, книгами для дітей з особливими потребами відповідно до нозології;

·           побудовано пандус.