КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 59 «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
-

Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці у НВК № 59

ІНФОРМАЦІЯ

щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

Комунальногой закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 59

«загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»

Дніпровської міської ради 

у 2018-2019 н.р.

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про дорожній рух», Кодексу Цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру від 19.08.2009№ 885 «Про внесення змін до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказу Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 року № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за № 969/6160, наказу МОН від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.09.2016 за № 1229/29359, наказу МОН від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за № 806/12680, наказу МОН від 31.08.2001 № 616 «Про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом МОН від 07.10.2013 № 1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.10.2013 за № 1809/24341, наказу МОН від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1093/6284, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.1996 № 239 «Про затвердження державних санітарних правил та норм» (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я № 828 від 13.12.2006, Висновком Міністерства юстиції № 14/87 від 30.10.2007, наказу  Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 із змінами, затвердженими наказом Міністерства соціальної політики України від 30.01.2018 № 140, наказу Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255 «Про затвердження Типового положення про службу охорони праці» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за № 1526/10125, наказу МВС від 21.10.2014 № 1112 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.11.2014 за № 1398/26175, наказ МВС від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697, на виконання рішення колегії міністерства освіти і науки України від 01ю03.2013 протокол 2/4-22, листів Міністерства освіти і науки України від 26.04.2013 № 1/9-305 «Про  використання інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі», від 18.07.2013 № 1/9-503 «Про використання інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу», від 02.12.2013 № 1/9-853 «Про рекомендації щодо удосконалення організації навчально-тематичних екскурсій», листа Міністерства освіти і науки України від 16.06.2014 № 1/9-319 «Про  використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності», листа Міністерства освіти і науки України від 05.12.2016 № 1/9-638 «Щодо організації роботи з охорони праці в  навчальних закладах», та з метою забезпечення реалізації державної політики  в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальному закладі розроблені, затверджені відповідним чином та діють такі документи:

1. Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 59 «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради на 2017-2018 роки, зареєстрований виконавчим комітетом Новокодацької районної у місті Дніпрі ради (реєстраційний номер 52 від 31.03.17) ( у наявності розділ «Охорона праці»).

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 59 «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради (затверджені на зборах трудового колективу КЗО НВК № 59, протокол № 3 від 30.08.2017 р. та наказом директора НВК від 31.08.2017 р. № 130-1).

3. Річний план роботи Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 59 «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради (затверджений рішенням педагогічної ради від 31.08.2018 р., протокол № 1). У наявності розділ з охорони праці та матеріали щодо його виконання.

4. Акти:

- акт готовності Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 59 «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради

До 2018-2019 навчального року (серпень 2018 р.);

- акти-дозволи на проведення занять у групах дошкільного навчального закладу, навчальних кабінетах, музичній залі дошкільного навчального закладу та спортивній залі (від 30.08.2018 р.)

- акти-дозволи на проведення занять у кабінетах фізики (від 30.08.2018 р.), хімії (від 30.08.2018 р.), біології (від 30.08.2018 р.), інформатики (від 30.08.2018 р.), обслуговуючої праці (від 30.08.2018 р.) та спортивному майданчику (від 30.08.2018 р.);

- акт обробки дерев’яних конструкцій горищного приміщення будинку вогнезахисним складом (серпень 2015 р.);

- акт перевірки стану вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій горищного приміщення                 (серпень 2015 р.);

- акт про своєчасність перевірки й перезарядження вогнегасників (останній від 22.09. 2018);

- акт перевірки опору заземлення устаткування (протокол від 10.02.2016);

- акт обстеження спортивного обладнання (від 11.05.2018);

- акт випробування і перевірки спортивної зали та спортивного майданчика на випробування і перевірку на надійність встановлення і кріплення спортінвентаря, спортивного обладнання (від 01.09.2018);

- акт проведення електротехнічних вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду на об’єктах (№2/02/2016 від 10 лютого 2016 р.);

- акт, складений за результатами проведення планової(позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки (№ 774 від 02.11.2017 р.);

- акт перевірки дотримання вимог пожежної безпеки (від 21 вересня 2017 р.);

- акт заміни ділянки лежака центрального опалювання (від 16.07.2018 р.);

- акт заміни ділянки трубопроводу ХВП у великій спортивній залі (від 06.08.2018 р.);

- акт планово-попереджувальної ревізії щитової (від 06.09.2018 р.);

- акт механічного прочищення  труб водовідведення в шкільній їдальні (від 24.10.2018 р.);

- акт промивання та гідравлічного випробування внутрішньої системи опалення з підключенням комп’ютерів (від 23.10.2018 р.).

5. Журнали:

- журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці для працівників НВК № 59 (розпочато 08.01.2009);

- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (розпочато 01.03.2018 р.);

- журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки (розпочато 01.09.2017 р.);

- журнал реєстрації інструктажів з питань техногенної безпеки (розпочато 01.09.2017 р.);

- журнал реєстрації інструкцій з питань техніки безпеки та охорони праці (розпочато 01.09.2015 р.);

- журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці (розпочато 02.04.2014 р.);

- журнали реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів (20 примірників за кількістю класів);

 - журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві (розпочато 02.01.2007 р.);

- журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру (розпочато 02.01.2007 р.) (співробітники);

- журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру (розпочато 01.01.2015 р.) (учні);

- журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки (розпочато 04.09.2017 р.);

- журнал реєстрації інструктажів з питань техногенної безпеки (розпочато 25.09.2017 р.);

- журнал реєстрації нещасних випадків, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу (розпочато 02.01.2014);

- журнал реєстрації мікротравм, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу (розпочато 01.01.2015);

- журнал нещасних випадків, що сталися у побуті (розпочато 02ю.01.2014);

- журнал обліку професійних захворювань (отруєнь) (розпочато 02.01.2007 р.);

- журнал обстеження подвір’я загальноосвітнього навчального закладу та прилеглої території (розпочато 01.09.2016 р.);

- журнал обліку вживання теплової енергії (розпочато 02.11.2018 р.);

- журнал огляду стану будівлі загальноосвітнього навчального закладу (розпочато 01.09.2016 р.);

- журнал огляду стану території, ігрових майданчиків та будівлі дошкільного навчального закладу (розпочато 18.10.2016);

- журнал перевірки на надійність спортивного обладнання (розпочато 01.09.2016 р.);

- журнал обліку первинних засобів пожежогасіння (розпочато 31.08.2009 р.);

- журнал перевірки внутрішнього протипожежного водогону (пожежні гідранти) (розпочато 19.01.2008 р.)

6. Протоколи:

- протоколи нарад при директорові НВК № 1 від 29.08.2018 р., № 2 від 24.09.2018 р., № 3 від 29.10.2018 р.;

- протокол засідання педагогічної ради № 1 від 31.08.2018 р. «Підсумки роботи НВК № 59 за 2017-2018 н.р та перспективи розвитку на 2018-2019  н. р.» (питання «Дотримання норм техніки безпеки та охорони праці членами педколективу НВК № 59  та іншими учасниками навчально-виховного процесу в 2018-2019 н.р.»);

- протоколи засідання батьківської громадськості (від 06.09.2018 р.);

- протокол засідання Ради НВК № 59 № 3 від 17.09.2018 р.;

- протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та техніки безпеки (розпочато 10.01.2011 р.).

7. Положення:

- Положення про службу охорони праці Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 59 «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради (затверджено директором НВК, наказ від 01.09.2017 № 159-1).

8. Перелік посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці

- Посадові інструкції з розділом з охорони праці працівників НВК з їхніми особистими підписами (затверджено директором НВК, наказ від 01.09.2017 р. № 151) та Інструкції з охорони праці для учасників навчально-виховного процесу (затверджено директором НВК, наказ від 03.09.2018 р. № 1868-2).

9. Програми:

- Програма проведення вступного інструктажу для працівників (затверджена директором НВК, наказ від 01.09.2017 р. № 158-2);

- Програма проведення первинного інструктажу для працівників (затверджена директором НВК, наказ від 01.09.2017 р. № 158-2);

- Програма проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для учнів (затверджена директором НВК, наказ від 01.09.2017 № 158-2);

- Програма проведення первинного/повторного інструктажу з пожежної безпеки (затверджена директором НВК, наказ від 03.09.2018 р. № 186-2);

- Програма навчання працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та техніки безпеки працівників НВК (затверджена 15.09.2015 р.);

- Програма навчання дітей НВК № 59 з питань безпеки життєдіяльності, особистої безпеки та безпеки оточуючих» (затверджена 15.09.2015 р.).

10. Накази:

- «Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для колективу НВК № 59» (від 31.08.2017 р. № 130-1);

- «Про затвердження та введення в дію посадових інструкцій для працівників КЗО «НВК № 59» (від 31.08.2017 № 151);

- «Про призначення відповідального за протипожежний стан НВК № 59 у 2018-2019 н.р.» (від 08.08.2018 р. № 149);

- «Про створення добровільної пожежної дружини та пожежно-технічної комісії, що підлягають обов’язковому особистому страхуванню у НВК № 59 у 2018-2019 н.р.» (від 08.08.2018 № 150);  

- «Про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням вихованців дошкільного навчального закладу НВК № 59 на 2018-2019 н.р.» (від 31.08.2018 р. № 184);

- «Про затвердження інструкцій з техніки безпеки та охорони праці та програми первинного/повторного інструктажу з пожежної безпеки» (від 03.09.2018 р. № 186-2);

- «Про охорону життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в НВК № 59 у 2018-2019 н.р.» (від 03.09.2018 р. № 187);

- «Про заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у НВК № 59 у 2018-2019 н.р.» (від 03.09.2018 р. № 188);

- «Щодо забезпечення безпеки вихованців та учнів НВК № 59 у 2018-2019 н.р.» (від 03.09.2018 р. № 189);

- «Про організацію виконання Закону України «Про пожежну безпеку» у 2018-2019 н.р.» (від 03.09.2018 р. № 190);

- «Про призначення відповідальних за пожежну безпеку у НВК № 59 у 2018-2019 н.р.» (від 03.09.2018 № 191);

- «Про  посилення контролю за дотриманням протипожежної безпеки у КЗО «НВК № 59» ДМР в осінньо-зимовий період 2018-2019 н.р.» (від 03.09.2018 р. № 192);

- «Про дотримання вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності, ведення відповідної документації у НВК № 59» (від 03.09.2018 р. № 193);

- «Про створення служби з охорони праці та пожежної безпеки у НВК № 59 у 2018-2019 н.р.» (від 03.09.2018 № 194);

- «Про призначення комісії  з розслідування та обліку нещасних випадків, аварій в НВК № 59 у 2018-2019 н.р.» (від 03.09.2018 р. № 195);

- «Про створення постійно діючої комісії з перевірки питань з охорони праці по НВК № 59 у 2018-2019 н.р.» (від 03.09.2018 р. № 196);

- «Про невикористання в навчально-виховному процесі небезпечних речовин та реактивів» (від 03.09.2018 р. № 197);

- «Про попередження отруєнь дикорослими грибами»  (від 03.09.2018 р. № 198);

- «Про забезпечення безперебійної роботи НВК № 59 під час складних погодних умов» (від 03.09.2018 р. № 199);

- «Про дотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку та виконання службових обов’язків працівниками НВК № 59» (від 03.09.2018 р. № 204);

- «Про затвердження плану спільної роботи з питань профілактики дорожньо-транспортного травматизму в НВК № 59 на 2018-2019 н.р.» (від 03.09.2018 р. № 214);

- «Про активізацію профілактичної роботи з попередження ДТП з учнями КЗО НВК № 59 на 2018-2019 н.р.» (від 03.09.2018 № 218);

- «Про попередження дорожньо-транспортного травматизму» (від 03.09.2018 № 219);

- «Про створення ДЮП у НВК № 59» (від 03.09.2018 № 221);

- «Про створення наркологічного поста і організацію його роботи» (від 03.09.2018 № 224);

- «Про роботу днз НВК № 59 щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму у 2018-2019 н.р.» (від 03.09.2018 № 228).

11. Посвідчення:

- керівника навчального закладу про навчання з охорони та гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки № 248 від 04.03.2016 р.;

- завгоспа НВК про допуск до роботи в електроустановках напругою до 1000 В відповідальної особи за електрогосподарство (від 04.12.2015 р. (результати перевірки правил пожежної безпеки від 04.12.2016 р.);

- завгоспа дошкільного навчального закладу про допуск до роботи в електроустановках напругою до 1000 В відповідальної особи за електрогосподарство (від 04.12.2015 р., результати перевірки правил пожежної безпеки від 04.12.2016 р.);

- заступника директора про перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (від 02 лютого 2018 р.).

12. Плани:

- План роботи Комунального закладу освіти «навчально-виховний комплекс № 59 «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» дніпровської міської ради

 з охорони праці та безпеки життєдіяльності в  2018 році (затверджено 02.01.2018 р.).

- План заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму на 2018-2019 н.р.;

- План спільної роботи з питань профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму;

- План заходів з попередження дитячого травматизму на 2018-2019 н.р.;

- Комплексний план основних заходів із безпечної життєдіяльності дітей та учнівської молоді на 2018-2019 н.р. в НВК № 59;

- План роботи НВК № 59 з охорони праці та безпеки життєдіяльності на 2018-2019 н.р. (наказ від 03.09.2018 р. № 188).

13. Пожежна безпека:

- Плани евакуації учасників навчально-виховного процесу (розташовані на кожному поверсі будівлі навчально-виховного комплексу (дошкільного навчального закладу та загальноосвітнього навчального закладу), затверджені директором НВК);

- Призначення відповідальної особи за пожежну безпеку (наказ №  191 від 03.09.2018 р.);

- Журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки ( розпочато 01.09.2018 р.);

- Сертифікат технічної перевірки первинних засобів пожежогасіння (22.09.2018 р.);

- Куточок пожежної безпеки з розміщенням плакатів та заходів пожежної безпеки у вестибюлі ІІ поверху НВК;

- Куточок пожежної безпеки з розміщенням плакатів та заходів пожежної безпеки у коридорі  дошкільного закладу освіти;

- Куточки з пожежної безпеки з розміщенням заходів пожежної безпеки у класах та групах дзо;

- План дій персоналу НВК у надзвичайних ситуаціях;

- Пам’ятка щодо першочергових дій персоналу у разі отримання інформації про вчинення або загрозу вчинення терористичного акту;

- Технічний звіт про проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду (від 10.02.2016).

         Відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про працю», «Положення про організацію охорони і учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», Типового положення про службу охорони праці, Положення про громадського інспектора, Положення про уповноваженого трудового колективу, «Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці», відповідно до Статуту Профспілки працівників освіти і науки, нормативних документів з питань охорони праці в               НВК № 59 з метою створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, дотримання норм і правил охорони праці та забезпечення пожежної безпеки під час навчально-виховного процесу організовано роботу з охорони праці:

 • призначено: фахівця з охорони праці (Щоголєву І.В.); повноваженого з питань охорони праці (голову профспілкового комітету Прах С.О.); відповідальних за створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, дотримання норм і правил охорони праці та забезпечення пожежної безпеки під час навчально-виховного процесу (учнів 1-4 класів – заступника директора з навчально-виховної роботи Самошину В.О., учнів 5-11 класів – заступника директора з навчальної роботи Подюменка В.І., вихованців груп дошкільного закладу освіти – заступника директора з навчальної роботи дошкільного закладу освіти Лазаренко О.Б., відповідальним за роботу щодо створення здорових і безпечних умов при проведенні позакласних і позаурочних заходів призначено заступника директора з навчальної роботи  Єсіну Г.В.; відповідальних за організацію роботи з охорони праці та забезпечення пожежної безпеки, проведення заходів щодо попередження травматизму і професійних захворювань серед технічного персоналу, дотримання вимог техніки безпеки при експлуатації виробничого і енергетичного обладнання, машин і механізмів завгоспів НВК № 59 Стасюк З.А. та Сердюкову І.Ю.; відповідальних за забезпечення безпечного стану робочих місць, обладнання, пристроїв, інструментів, спортивного інвентаря, організацію проведення інструктажу (первинного на робочому місці, повторного, цільового, позачергового) в кабінеті хімії Сілантьєву В.М., в кабінеті біології  Коваль І.М., в кабінеті інформатики Некоз О.П., в кабінеті фізики Середову С.В., у спортзалі  НВК Сілантьєву Л.І., Бабенка С.О., Гладченка О.М., у музичній залі дзо Сердюкову І.Ю.;      
 • створено службу охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11 2004 р. № 225 у складі директора НВК № 59 Гладченко Т.В., заступника директора з навчально-виховної Самошиної В.О., заступника директора з навчальної роботи Подюменка В.І., заступника директора з навчальної роботи дошкільного закладу освіти Лазаренко О.Б., спеціаліста з охорони праці Щоголєвої І.В., завгоспів НВК Стасюк З.А. та Сердюкової І.Ю., учителів НВК Сілантьєвої В.М. та Прах С.О.
 • комісію з розслідування та обліку аварій, нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу у складі: голови комісії – керівника служби охорони праці – директора НВК № 59 Т.В. Гладченко, секретаря комісії – спеціаліста з охорони праці Щоголєвої І.В., членів комісії - вчителя Сілантьєвої В.М., завгоспів НВК З.А. Стасюк, Сердюкової І.Ю., заступника директора з навчальної роботи дошкільного закладу освіти Лазаренко О.Б.
 • постійно діючу комісію з перевірки питань з охорони праці по НВК № 59 у складі:

голови комісії: Гладченко Т.В. - директора НВК № 59, секретаря комісії: Щоголєвої І.В. – спеціаліста з охорони праці НВК, членів комісії: Подюменка В.І. – заступника директора з навчальної роботи, Стасюк З.А., Сердюкової І.Ю. – завгоспів НВК, Сілантьєвої В.М. – вчителя хімії. 

         На початку навчального року фахівець з охорони праці Щоголєва І.В. та уповноважений з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності НВК № 59 Прах С.О. провели обстеження навчально-виховного комплексу, вивчили з працівниками НВК № 59 інструкції з охорони праці. Після вивчення документації провели обстеження найбільш травмонебезпечних дільниць. Також перевірили дотримання законодавства про працю і визначили необхідні заходи з усунення порушень.

         Організовано виконання Закону України «Про пожежну безпеку» і здійснено ряд заходів:

 • всі вчителі та вихователі дзо забезпечили постійне виконання заходів з охорони праці та ТБ на уроках, заняттях, перервах, під час ігрової діяльності;
 • на початку вересня класні  керівники та вихователі дзо на зборах батьківської громадськості провели бесіди з батьками з питань протипожежної безпеки;
 • завгоспи НВК Стасюк З.А. та Сердюкова І.Ю. забезпечили наявність вогнегасників на кожному поверсі навчально-виховного комплексу та в приміщеннях дзо;
 • завідувачі кабінетами та вихователі забезпечили кабінети та групові кімнати відповідною наочністю та правилами з ТБ та постійно слідкують за виконанням цих правил учнями та вихованцями дзо;
 • фахівцем з охорони праці Щоголєвою І.В. опрацьовано на нараді при директорі нормативно-правові документи щодо виконання працівниками НВК № 59 посадових обов’язків з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, розслідування нещасних випадків (протокол № 1 від 29.08.2018 р.), проведено інструктажі з працівниками НВК з дотримання правил і норм пожежної безпеки, техногенної безпеки;
 • завгоспи НВК Стасюк З.А. та Сердюкова І.Ю. постійно слідкують за порядком у службових приміщеннях техперсоналу, кабінетах завгоспів та підвальних приміщеннях;
 • на території навчально-виховного комплексу не спалюється папір, сухе листя та сміття;
 • класними керівниками та вихователями дзо розглянуто питання профілактики нещасних випадків та травмування дітей на зборах батьківської громадськості, а також проведено роз’яснювальну роботу з учнями та вихованцями дзо з питань попередження отруєння плодами дикорослих рослин і грибами, попередження пожеж, нещасних випадків та ін.  

         За рішенням загальних зборів педпрацівників та робітників НВК № 59 «Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку НВК № 59», на виконання Закону України «Про охорону праці», з метою раціонального розподілу і якісного виконання обов’язків усіма категоріями працівників НВК № 59,  профілактики травматизму та нещасних випадків, згідно Типового положення про навчання з питань охорони праці України від 21 квітня 1999 р.                 за № 248/3541 було введено в дію з 01.09.2016 р. Правила внутрішнього трудового розпорядку.  Всі працівники НВК керуються в своїх діях затвердженими Правилами внутрішнього трудового розпорядку. Всі категорії працівників розпочинають і закінчують свій робочий день згідно графіка роботи особового складу НВК № 59 та дошкільного закладу освіти НВК № 59, затвердженого і узгодженого директором НВК № 59   Гладченко Т.В.

Вчителі, які проводять останні уроки, супроводжують учнів до виходу на першому поверсі та забезпечують порядок під час виходу учнів з вестибюля, подвір’я НВК № 59.

Служба з охорони праці НВК № 59 у складі директора НВК № 59 Гладченко Т.В., заступника директора з навчальної роботи Подюменка В.І., заступника директора з навчально-виховної роботи Самошиної В.О., заступника директора з навчальної роботи Єсіної А.В., спеціаліста з охорони праці Щоголєвої І.В., завгоспів НВК № 59 Стасюк З.А. та Сердюкової І.Ю., вчителя хімії Сілантьєвої В.М., учителя початкових класів Прах С.О. здійснила такі заходи:

 • на засіданнях при директорові НВК № 59 заслухано звіти відповідальних щодо створення здорових і безпечних умов праці та проведення навчально-виховного процесу, здійснення заходів, передбачених колективною угодою з охорони праці  (протокол № 2 від 24.09.2018), а також питання посилення пожежної безпеки в осінньо-зимовий період (протокол № 3 від 29.10.2018);
 • організовано проведення вступного інструктажу та його оформлення згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 563;
 • тримаються на контролі обов'язкові періодичні медичні огляди працівників НВК;
 • організовано виконання організаційно-технічних заходів зі створення здорових і безпечних умов проведення навчальних занять в аудиторіях, кабінетах, групах дзо;
 • контролюється наявність, збереження і використання навчального обладнання, приладів, хімічних реактивів під час навчально-виховного процесу відповідно до Типових переліків і норм, установлених чинним законодавством;
 • заплановано навчання педагогічних працівників з питань безпеки життєдіяльності учнів та вихованців дзо;
 • здійснюється контроль за розробкою і періодичним переглядом (один раз на три роки) інструкцій з охорони праці в частині, що стосується виконання лабораторних робіт у навчальних кабінетах, за своєчасним проведенням інструктажів учнів;
 • здійснюється контроль за роботою із створення відповідних умов для виконання санітарно- гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час проведення позакласних та  позашкільних заходів, за вживанням необхідних заходів щодо їх поліпшення;
 • здійснюється оперативний контроль за чергуванням технічних працівників у будні, святкові та вихідні дні, у тому числі з метою перевірки якості виконання посадових обов’язків та стану здоров’я сторожів;
 • здійснюється контроль за забезпеченням належного стану робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного спорядження;
 • здійснюється контроль за громадськими роботами з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці і відпочинку учнів та вихованців дзо, запобігання травматизму та нещасних випадків;
 • проводиться навчання й інструктаж класних керівників, керівників гуртків, вчителів та інших осіб, залучених до організації позакласної роботи згідно з наказом МОН України № 563;
 • 1 раз на квартал здійснюється контроль за забезпеченням експлуатації будівель, споруд і території НВК відповідно до вимог, правил та норм охорони праці і догляд за ними, складено акти про перевірку кріплення споруд;
 • здійснюється контроль за дотримання норм безпеки під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, машин, механізмів, котлів;
 • здійснюється контроль за правильністю складування і збереження матеріальних цінностей, належним санітарно-гігєнічним станом побутових і допоміжних приміщень;
 • здійснюється контроль за дотриманням норм протипожежної безпеки в будівлях і спорудах, наявністю та справністю засобів пожежогасіння;
 • організовано проведення замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлюючих пристроїв, вимірювань рівня освітлення, шуму, вібрації та радіації у приміщеннях НВК;
 • розроблено колективну угоду з охорони праці.

Учителі НВК № 59 провели на першому уроці навчального року з кожного предмету інструктаж учнів з техніки безпеки з обов'язковою реєстрацією його в класному журналі перед записом про першу тему уроку.

           Протягом навчального року вчителі НВК проводять необхідні інструктажі з фіксацією їх у класному журналі (у разі проведення навчальних занять згідно з навчальним планом), у журналі заступника директора з виховної роботи (у разі проведення позакласної та позашкільної роботи).

            Вчителі фізики, хімії, біології, інформатики, фізичної культури постійно проводять з учнями інструктажі на практичних та лабораторних заняттях з техніки безпеки з обов'язковою реєстрацією його в журналі встановленого зразка.

            Класні керівники та вихователі дзо проводять з учнями та вихованцями профілактичну роботу з безпеки життєдіяльності.

            З метою попередження дитячого травматизму, виконання правил безпеки життєдіяльності та охорони праці під час навчально-виховного процесу у кожному класі розміщено куточки з техніки безпеки та безпеки життєдіяльності учнів (правила безпечної поведінки під час уроку та  перерви, правила дорожнього руху, загальні правила пожежної безпеки, поради, як запобігти травмуванню на спортивному майданчику та в побуті, під час рухливих ігор, правила поводження з електоро- і газоприладами, правила безпечного поводження з побутовою хімією). У кожній групі дзо є інформація у куточках для батьків з безпеки життєдіяльності дітей (загальні правила безпеки, правила дорожнього руху, загальні правила пожежної безпеки), а також розгорнуто тематичні виставки щодо безпеки життєдіяльності дітей в осінній, зимовий, весняний та літній періоди року (відповідно до сезону).

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Про охорону дитинства», на виконання Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці, відповідно до Річного плану роботи НВК, Плану навчання НВК з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та техніки безпеки, з метою забезпечення безперервного навчання з питань охорони праці працівників НВК у процесі трудової діяльності, створення безпечних умов праці, забезпечення гігієни праці та виробничого середовища, створення здорових, безпечних умов навчання, виховання і праці, забезпечення пожежної безпеки а приміщеннях та будівлях НВК, запобігання травматизму учасників навчально-виховного процесу, у НВК проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та техніки безпеки таких співробітників НВК № 59, робота яких пов’язана з підвищеною небезпекою, та співробітників відповідно до графіка навчання (1 раз на три роки). Навчання співробітників НВК № 59 проводиться за затвердженим тематичним планом та програмою навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та техніки безпеки працівників НВК № 59. Постійно діюча комісія з перевірки питань з охорони праці по НВК № 59 проводить перевірку знань співробітників за тестовими завданнями.

       Працівники при прийнятті на роботу проходять вступні інструктажі та первинні інструктажі на робочому місці. Всі працівники НВК проходять первинний інструктаж (перед початком навчального року) та повторні інструктажі 1 раз на шість місяців, а також позапланові та цільові інструктажі. Співробітники НВК проходять інструктажі з питань пожежної безпеки та з питань техногенної безпеки відповідно до плану.

       До питання навчання учасників навчально-виховного процесу належить проведення тематичних тижнів безпеки життєдіяльності, Дня охорони праці, тематичних консультацій, методичних заходів (круглих столів, ворк-шопів, семінарів тощо).

       У НВК проводяться протягом року заходи з профілактики нещасних випадків:

Матеріальні заходи:

1. Виконання організаційно-технічних заходів зі створення здорових і безпечних умов проведення навчальних занять в  кабінетах, групах дзо, спортивній та музичній залі.

2. Контроль за роботою із створення відповідних умов для виконання санітарно- гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час навчально-виховного процесу.

3. Контроль наявності, збереження і використання навчального обладнання, приладів, хімічних реактивів під час навчально-виховного процесу відповідно до Типових переліків і норм, установлених чинним законодавством.

4. Забезпечення експлуатації будівель, споруд і території відповідно до вимог, правил та норм охорони праці і догляд за ними. Складання актів про перевірку кріплення споруд.

5. Забезпечення дотримання норм протипожежної безпеки в будівлях і спорудах, контрольза наявністю та справністю засобів пожежогасіння.

6. Організація проведення замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлюючих пристроїв, вимірювань рівня освітлення, шуму, вібрації та радіації у приміщеннях НВК.

7. Забезпечення техпрацівників засобами індивідуального захисту.

8. Медична, професійна та соціальна реабілітація потерпілих на виробництві (за необхідності).

9. Організація санаторно-курортного лікування з метою профілактики захворювань виробничого характеру та попередження нещасних випадків.

10. Створення iнформацiйної системи за професiями, для яких обов’язковi iнструктажi, навчання та перевiрка знань з питань охорони працi.

11. Наочна демонстрація правил та пам’яток з техніки безпеки та охорони праці (стенди з техніки безпеки та охорони праці).

       Нематеріальні заходи:

1. Вступні, первинні, повторні інструктажі на робочому місці, цільові, позапланові інструктажі.

2. Контроль за розробкою і періодичним переглядом (у відповідності до нормативних актів) інструкцій з техніки безпеки та охорони праці.

3. Звіти на нарадах при директорові  НВК № 59 керівників структурних підрозділів щодо створення здорових і безпечних умов праці та проведення навчально-виховного процесу, здійснення заходів, передбачених колективною угодою з охорони праці.

4. Індивідуальні бесіди з працівниками НВК щодо роз’яснення правил техніки безпеки та охорони праці на робочому місці.

5. Своєчасне проходження працівниками НВК медичних оглядів.

6. Контроль за дотриманням працівниками НВК правил техніки безпеки.

7. Бесіди «Причини нещасних випадків з працівниками  закладів освіти», «Порядок дій працівників НВК у разі виникнення загрози терористичних та диверсійних актів», «Види і причини нещасних випадків працівників закладів освіти у весняно-літній період».

8. Перевірка та аналіз умов праці на робочому місці працівників НВК № 59.

9. Навчання співробітників НВК з техніки безпеки та охорони праці.

10. Аналіз факторів з позиції потенційної небезпеки, які дозволяють виявити причинну обумовленість випадків травматизму та можуть призвести до нещасних випадків за допомогою детерміністичних методів (монографічний, моделювання причинних зв’язків (сітковий), економічний, анкетування та метод експертних оцінок).

            Протягом навчального року у НВК проводяться основні заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності:

1. Керівництво і контроль за організацією роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в НВК № 59.

2. Аналіз обставин фактів травматизму з працівниками (за необхідності).

3. Опрацювання нормативно-правових документів щодо виконання працівниками НВК № 59 посадових обов’язків з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, розслідування нещасних випадків.

4. Проведення з працівниками НВК  відповідних інструктажів на початок та протягом навчального року.

5. Консультації з педагогами щодо попередження отруєння плодами дикоростучих рослин і грибами, попередження пожеж, нещасних випадків на воді та ін.

6. Висвітлення на нарадах педпрацівників інформації про стан травматизму у закладі, районі, місті.

7. Бесіди працівниками  щодо профілактики  нещасних випадків на виробництві.

8. Виконання комплексного плану заходів НВК № 59 з профілактики травматизму на виробництві.

9. Виконання плану заходів з попередження нещасних випадків під час різних видів діяльності працівників НВК під час навчально-виховного процесу та у побуті.

10. Постійна готовність до використання у навчально-виховному процесі спортивних споруд, спортзалів, кабінетів з підвищеним рівнем безпеки та наявність актів-дозволів на експлуатацію.

            Протягом навчального року у НВК проводяться заходи з пожежної безпеки:

1. нарада з питань дотримання Правил пожежної безпеки в НВК та профілактики і попередження нещасних випадків серед учасників навчально-виховного процесу.

2. Позапланові інструктажі з пожежної безпеки з обов’язковим записом у журналі реєстрації інструктажів.

3. Ревізія технічного стану та укомплектування електрощитових.

4. Перевірка стану внутрішньої електромережі і електрообладнання.

5. Заборона експлуатації тимчасових та несправних ділянок електромережі, нестандартних електрозапобіжників.

6. Залучення до ремонту електромережі лише кваліфікованих спеціалістів з відповідною дозвільною документацією.

7. Забезпечення НВК необхідною нормативною кількістю первинних засобів пожежогасіння.

8. Заборона зберігання паливно-мастильних, горючих матеріалів, спалювання сухої трави, листя, сміття тощо на території НВК.

9. Утримання підвальних приміщень та горища у відповідності до вимог пожежної безпеки.

10. Утримання евакуаційних виходів, шляхів у відповідність до правил пожежної безпеки..

11. Розробка інструкцій з чітким розподілом обов’язків персоналу щодо евакуації учасників навчально-виховного процесу, матеріальних цінностей, виклику екстрених служб у разі виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій.

12. Навчання всіх учасників навчально-виховного процесу правилам пожежної безпеки та відпрацювання плану евакуації людей на випадок пожежі або інших надзвичайних ситуацій.

13. Поновлення куточків з матеріалами протипожежного та цивільного захисту, плакатами соціальної реклами щодо попередження пожеж та надзвичайних ситуацій.

14. Утримання вільними дороги, проїздів та проходів до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступів до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, взимку очищення їх від снігу, забезпечення справності пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння.

15. Тримати під контролем біля кранів написи (таблички) про місце розташування і порядок відкривання відповідної засувки або запуску насоса.

16. Просвітницька робота з питань пожежної безпеки з учасниками навчально-виховного процесу (бесіди, консультації, тематичні виховні та позакласні заходи, методичні заходи).

 

Директор НВК № 59                                                      Т.В. Гладченко

 

Виконавець: фахівець з охорони праці Щоголєва І.В.

 


ІНФОРМАЦІЯ

щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

Комунальногой закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 59

«загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»

Дніпровської міської ради

2017-2018 н.р.

 

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про дорожній рух», Кодексу Цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру від 19.08.2009№ 885 «Про внесення змін до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказу Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 року № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за № 969/6160, наказу МОН від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.09.2016 за № 1229/29359, наказу МОН від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за № 806/12680, наказу МОН від 31.08.2001 № 616 «Про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом МОН від 07.10.2013 № 1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.10.2013 за № 1809/24341, наказу МОН від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1093/6284, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.1996 № 239 «Про затвердження державних санітарних правил та норм» (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я № 828 від 13.12.2006, Висновком Міністерства юстиції № 14/87 від 30.10.2007, наказу  Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 із змінами, затвердженими наказом Міністерства соціальної політики України від 30.01.2017 № 140, наказу Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255 «Про затвердження Типового положення про службу охорони праці» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за № 1526/10125, наказу МВС від 21.10.2014 № 1112 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.11.2014 за № 1398/26175, наказ МВС від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697, на виконання рішення колегії міністерства освіти і науки України від 01ю03.2013 протокол 2/4-22, листів Міністерства освіти і науки України від 26.04.2013 № 1/9-305 «Про  використання інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі», від 18.07.2013 № 1/9-503 «Про використання інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу», від 02.12.2013 № 1/9-853 «Про рекомендації щодо удосконалення організації навчально-тематичних екскурсій», листа Міністерства освіти і науки України від 16.06.2014 № 1/9-319 «Про  використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності», листа Міністерства освіти і науки України від 05.12.2016 № 1/9-638 «Щодо організації роботи з охорони праці в  навчальних закладах», та з метою забезпечення реалізації державної політики  в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальному закладі розроблені, затверджені відповідним чином та діють такі документи:

1. Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 59 «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради на 2017-2018 роки, зареєстрований виконавчим комітетом Новокодацької районної у місті Дніпрі ради (реєстраційний номер 52 від 31.03.17) ( у наявності розділ «Охорона праці»).

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 59 «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради (затверджені на зборах трудового колективу КЗО НВК № 59, протокол № 3 від 30.08.2017 р. та наказом директора НВК від 31.08.2017 р. № 130-1).

3. Річний план роботи Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 59 «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради (затверджений рішенням педагогічної ради від 30.08.2017 р., протокол № 1). У наявності розділ з охорони праці та матеріали щодо його виконання.

4. Акти:

- акт готовності Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 59 «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради

До 2017-2018 навчального року (серпень 2017 р.);

- акти-дозволи на проведення занять у групах дошкільного навчального закладу, навчальних кабінетах, музичній залі дошкільного навчального закладу та спортивній залі (від 30.08.2017 р.)

- акти-дозволи на проведення занять у кабінетах фізики (від 30.08.2017 р.), хімії (від 30.08.2017 р.), біології (від 30.08.2017 р.), інформатики (від 30.08.2017 р.), обслуговуючої праці (від 30.08.2017 р.) та спортивному майданчику (від 30.08.2017 р.);

- акт обробки дерев’яних конструкцій горищного приміщення будинку вогнезахисним складом (серпень 2015 р.);

- акт перевірки стану вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій горищного приміщення                 (серпень 2015 р.);

- акт про своєчасність перевірки й перезарядження вогнегасників (останній від 22.09. 2017);

- акт перевірки опору заземлення устаткування (протокол від 10.02.2016);

- акт обстеження спортивного обладнання (від 11.05.2017);

- акт випробування і перевірки спортивної зали та спортивного майданчика на випробування і перевірку на надійність встановлення і кріплення спортінвентаря, спортивного обладнання (від 01.09.2017);

- акт проведення електротехнічних вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду на об’єктах (№2/02/2016 від 10 лютого 2016 р.);

- акт, складений за результатами проведення планової(позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки (№ 774 від 02.11.2017 р.);

- акт перевірки дотримання вимог пожежної безпеки (від 21 вересня 2017 р.).

5. Журнали:

- журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці для працівників НВК № 59 (розпочато 08.01.2009);

- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (розпочато 01.03.2017 р.);

- журнал реєстрації інструкцій з питань техніки безпеки та охорони праці (розпочато 01.09.2015 р.);

- журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці (розпочато 02.04.2014 р.);

- журнали реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів (20 примірників за кількістю класів);

 - журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві (розпочато 02.01.2007 р.);

- журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру (розпочато 02.01.2007 р.) (співробітники);

- журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру (розпочато 01.01.2015 р.) (учні);

- журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки (розпочато 04.09.2017 р.);

- журнал реєстрації аварій (розпочато 02.01.2007 р.);

- журнал реєстрації інструктажів з техногенної безпеки (розпочато 25.09.2017 р.);

- журнал реєстрації нещасних випадків, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу (розпочато 02.01.2014);

- журнал реєстрації мікротравм, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу (розпочато 01.01.2015);

- журнал нещасних випадків, що сталися у побуті (розпочато 02ю.01.2014);

- журнал обліку професійних захворювань (отруєнь) (розпочато 02.01.2007 р.);

- журнал обстеження подвір’я загальноосвітнього навчального закладу та прилеглої території (розпочато 01.09.2016 р.);

- журнал обліку вживання теплової енергії (розпочато 02.11.2017 р.);

- журнал огляду стану будівлі загальноосвітнього навчального закладу (розпочато 01.09.2016 р.);

- журнал огляду стану території, ігрових майданчиків та будівлі дошкільного навчального закладу (розпочато 18.10.2016);

- журнал перевірки на надійність спортивного обладнання (розпочато 01.09.2016 р.);

- журнал обліку первинних засобів пожежогасіння (розпочато 31.08.2009 р.);

- журнал перевірки внутрішнього протипожежного водогону (пожежні гідранти) (розпочато 19.01.2008 р.)

6. Протоколи:

- протоколи нарад при директорові НВК № 1від 29.28.2017 р., № 2 від 18.09.2017 р., № 3 від 30.10.2017 р., № 5 від 26.12.2017 р., № 6 від 29.01.2017 р., № 8 від 26.02.2018 р.;

- протокол засідання педагогічної ради № 1від 30.08.2017 р. «Підсумки роботи НВК № 59 за 2016-2017 н.р та перспективи розвитку на 2017-2018  н. р.» (питання № 7 «Дотримання норм техніки безпеки та охорони праці членами педколективу НВК № 59  та іншими учасниками навчально-виховного процесу у 2017-2018 н.р.»);

- протокол засідання батьківського комітету № 1 від 18.01.2018 р. (питання «Дотримання правил і норм техніки безпеки, безпеки життєдіяльності учнями та вихованцями НВК під час зимового періоду. Правила безпеки дорожнього руху та поводження на вулично-шляховій мережі. Профілактика травмування дітей на дорозі під час складних зимових умов. Дотримання безпеки руху під час подорожей особистим транспортом. Дотримання дітьми правил безпечної поведінки під час проведення екскурсій, на автошляхах, водоймах, річках, на льоду. Відповідальність дорослих за безпеку життєдіяльності неповнолітніх у побуті»);

- протокол засідання Ради НВК № 59 № 3 від 16.09.2017 р.;

- протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та техніки безпеки (розпочато 10.01.2011 р.).

7. Положення:

- Положення про службу охорони праці Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 59 «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради (затверджено директором НВК, наказ від 01.09.2017 № 159-1).

8. Перелік посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці

- Посадові інструкції з розділом з охорони праці працівників НВК з їхніми особистими підписами (затверджено директором НВК, наказ від 31.08.2017 р. № 151) та Інструкції з охорони праці для учасників навчально-виховного процесу (затверджено директором НВК, наказ від 01.09.2017 р. № 158-2).

9. Програми:

- Програма проведення вступного інструктажу для працівників (затверджена директором НВК, наказ від 01.09.2017 р. № 158-2);

- Програма проведення первинного інструктажу для працівників (затверджена директором НВК, наказ від 01.09.2017 р. № 158-2);

- Програма проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для учнів (затверджена директором НВК, наказ від 01.09.2017 № 158-2);

- Програма навчання працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та техніки безпеки працівників НВК (затверджена 15.09.2015 р.);

- Програма навчання дітей НВК № 59 з питань безпеки життєдіяльності, особистої безпеки та безпеки оточуючих» (затверджена 15.09.2015 р.).

10. Накази:

- «Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для колективу НВК № 59» (від 31.08.2017 р. № 130-1);

- «Про затвердження та введення в дію посадових інструкцій для працівників КЗО «НВК № 59» (від 31.08.2017 № 151);

- «Про попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму» (від 01.09.2017 № 158);

- «План заходів щодо профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму на 2017-2018 н.р. по НВК № 59» (від 01.09.2017 р. № 158-1);

- «Про затвердження інструкцій з техніки безпеки та охорони праці» ( від01.09.2017 р. № 158-2);

- «Про активізацію профілактичної роботи з попередження дорожньо-транспортного травматизму з учнями НВК № 59 на початку 2017-2018 н.р.» (від 01.09.2017 р. № 159);

- «Про створення служби з охорони праці та пожежної безпеки у НВК № 59 у 2017-2018 н.р.» (від 01.09.2017 № 159-1);

- «Про організацію виконання Закону України «Про пожежну безпеку» у 2017-2018 н.р.» 9від 01.09.2017 р. № 160-1);

- «Про невикористання в навчально-виховному процесі небезпечних речовин та реактивів» (від 01.09.2017 р. №162-1);

- «Про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням вихованців дошкільного навчального закладу НВК № 59 на 2017-2018 н.р.» (від 01.09.2017 р. № 164-2);

- «Про створення ДЮП у НВК № 59» (від 01.09.2017 р. № 165);

- «Про створення загону ЮІР у НВК № 59 (від 01.09.2017 р. № 166);

- «Про затвердження Плану спільної роботи з питань профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму» (від 01.09.2017 р. № 167);

- «Про створення наркологічного поста і організацію його роботи» (від 01.09.2017 р. № 168);

- «Про дотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку та виконання службових обов’язків працівниками НВК № 59» (від 05.09.2017 р. № 171/2);

- «Про дотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку та виконання службових обов’язків працівників дошкільного навчального закладу» (від 05.09.2017 р. № 171/4);

- «Про  посилення контролю за дотриманням протипожежної безпеки у КЗО «НВК № 59» ДМР в осінньо-зимовий період 2017-2018 н.р.» (від 09.09.2017 р. № 176);

- «Про забезпечення правил пожежної безпеки в КЗО «НВК № 59» ДМР» (від 21.09.2017 р. № 177);

- «Про охорону життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в НВК № 59 у 2017-2018 н.р.» (від 25.09.2017 р. № 181);

- «Про заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у НВК № 59 у 2017-2018 н.р.» (від 25.09.2017 р. № 182);

- «Про дотримання вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності, ведення відповідної документації у НВК № 59» (від 25.09.2017 р. № 183);

- «Щодо забезпечення безпеки вихованців та учнів НВК № 59 у 2017-2018 н.р.» ( від 25.09.2017 р. № 184);

- «Про організацію роботи з питань охорони праці та пожежної безпеки в НВК № 59 у 2017-2018 н.р.» ( від 25.09.2017 р. № 185);

- «Про створення постійно діючої комісії з перевірки питань з охорони праці по НВК № 59 у 2017-2018 н.р.» (від 25.09.2017 р. № 186);

- «Про призначення комісії  з розслідування та обліку нещасних випадків, аварій в НВК № 59 у 2017-2018 н.р.» (від 25.09.2017 р. № 187);

- «Про попередження отруєнь дикорослими грибами»  (від 25.09.2017 р. № 188);

- «Про забезпечення безперебійної роботи НВК № 59 під час складних погодних умов» (від 05.10.2017 р. № 204);

- «Про перевірку стану пожежної безпеки КЗО «НВК № 59№ ДМР» (від 13.10.2017 р. № 215-1);

- «Про попередження нещасних випадків» (від 06.11.2017 р. № 239);

- «Про затвердження Комплексного плану основних заходів із безпечної життєдіяльності дітей та учнівської молоді на 2017-2018 н.р. в НВК № 59» (від 07.11.2017 р. № 239-1);

- «Про дотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку та виконання службових обов’язків працівниками НВК № 59» (від 29.11.2017 р. № 263);

- «Про попередження та профілактику распіраторних захворювань у дітей в зимовий період у 2017-2018 н.р.» (від 15.01.2018 р. № 9-1);

- "Про дотримання вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності, ведення відповідної документації у НВК № 59";

- "Про виконання норм безпеки життєдіяльності та охорони праці в НВК 3 59 у весняно-літній період 2017-2018 н.р.";

"Про організацію навчання і перевірку знань з охорони праці в НВК № 59 у 2-10-2018 н.р.".

 

11. Посвідчення:

- керівника навчального закладу про навчання з охорони та гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки № 248 від 04.03.2016 р.;

- завгоспа НВК про допуск до роботи в електроустановках напругою до 1000 В відповідальної особи за електрогосподарство (від 04.12.2015 р. (результати перевірки правил пожежної безпеки від 04.12.2016 р.);

- завгоспа днз про допуск до роботи в електроустановках напругою до 1000 В відповідальної особи за електрогосподарство (від 04.12.2015 р. (результати перевірки правил пожежної безпеки від 04.12.2016 р.).

12. Плани:

- План заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму на 2017-2018 н.р.(наказ № 158 від 01.09.2017 р.);

- План спільної роботи з питань профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму (наказ № 167 від 01.09.2017 р.);

- План заходів з попередження дитячого травматизму на 2017-2018 н.р. (наказ № 159 від 01.09.2017 р.);

- Комплексний план основних заходів із безпечної життєдіяльності дітей та учнівської молоді на 2017-2018 н.р. в НВК № 59 (наказ № 239-1 від 07.11.2017 р.);

- План роботи Комунального закладу освіти «навчально-виховний комплекс № 59 «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» дніпровської міської ради

 з охорони праці та безпеки життєдіяльності в  2018 році (затверджено 02.01.2018 р.).

- План роботи НВК № 59 з охорони праці та безпеки життєдіяльності на 2017-2018 н.р. (наказ від 25.09.2017 р. № 182).

13. Пожежна безпека:

- Плани евакуації учасників навчально-виховного процесу (розташовані на кожному поверсі будівлі навчально-виховного комплексу (дошкільного навчального закладу та загальноосвітнього навчального закладу), затверджені директором НВК);

- Призначення відповідальної особи за пожежну безпеку (наказ №  158-1 від 01.09.2017 р.);

- Журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки ( розпочато 01.09.2017 р.);

- Сертифікат технічної перевірки первинних засобів пожежогасіння (22.09.2017 р.);

- Куточок пожежної безпеки з розміщенням плакатів та заходів пожежної безпеки у вестибюлі ІІ поверху НВК;

- Куточок пожежної безпеки з розміщенням плакатів та заходів пожежної безпеки у коридорі  дошкільного навчального закладу;

- Куточки з пожежної безпеки з розміщенням заходів пожежної безпеки у класах та групах днз;

- План дій персоналу НВК у надзвичайних ситуаціях;

- Пам’ятка щодо першочергових дій персоналу у разі отримання інформації про вчинення або загрозу вчинення терористичного акту;

- Технічний звіт про проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду (від 10.02.2016).

         Відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про працю», «Положення про організацію охорони і учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», Типового положення про службу охорони праці, Положення про громадського інспектора, Положення про уповноваженого трудового колективу, «Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці», відповідно до Статуту Профспілки працівників освіти і науки, нормативних документів з питань охорони праці в               НВК № 59 з метою створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, дотримання норм і правил охорони праці та забезпечення пожежної безпеки під час навчально-виховного процесу організовано роботу з охорони праці:

·          призначено: фахівця з охорони праці (Щоголєву І.В.); повноваженого з питань охорони праці (голову профспілкового комітету Прах С.О.); відповідальних за створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, дотримання норм і правил охорони праці та забезпечення пожежної безпеки під час навчально-виховного процесу (учнів 1-4 класів – заступника директора з навчально-виховної роботи Самошину В.О., учнів 5-11 класів – заступника директора з навчально-виховної роботи Подюменка В.І., вихованців груп дошкільного навчального закладу –  завідувача днз Лазаренко О.Б., відповідальним за роботу щодо створення здорових і безпечних умов при проведенні позакласних і позаурочних заходів призначено заступника директора з виховної роботи  Єсіну Г.В.; відповідальних за організацію роботи з охорони праці та забезпечення пожежної безпеки, проведення заходів щодо попередження травматизму і професійних захворювань серед технічного персоналу, дотримання вимог техніки безпеки при експлуатації виробничого і енергетичного обладнання, машин і механізмів завгоспів НВК № 59 Стасюк З.А. та Сердюкову І.Ю.; відповідальних за забезпечення безпечного стану робочих місць, обладнання, пристроїв, інструментів, спортивного інвентаря, організацію проведення інструктажу (первинного на робочому місці, повторного, цільового, позачергового) в кабінеті хімії Сілантьєву В.М., в кабінеті біології  Коваль І.М., в кабінеті інформатики Некоз О.П., в кабінеті фізики Безлєпкіна С.В., у спортзалі  НВК Сілантьєву Л.І., Бабенка С.О., Гладченка О.М., у музичній залі днз Долженко Т.І.;      

·               створено службу охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11 2004 р. № 225 у складі директора НВК № 59 Гладченко Т.В., заступників директора з навчально-виховної роботи Подюменка В.І., Самошиної В.О., завідувача дошкільним навчальним закладом Лазаренко О.Б., спеціаліста з охорони праці Щоголєвої І.В., завгоспів НВК Стасюк З.А. та Сердюкової І.Ю., учителів НВК Сілантьєвої В.М. та Прах С.О.

·               комісію з розслідування та обліку аварій, нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу у складі: голови комісії - керівника служби охорони праці – директора НВК № 59 Т.В. Гладченко, секретаря комісії – спеціаліста з охорони праці Щоголєвої І.В., членів комісії - вчителя Сілантьєвої В.М., завгоспів НВК З.А.Стасюк, Сердюкової І.Ю., завідувача дошкільним навчальним закладом Лазаренко О.Б.

·               постійно діючу комісію з перевірки питань з охорони праці по НВК № 59 у складі:

голови комісії: Гладченко Т.В. - директора НВК № 59, секретаря комісії: Щоголєвої І.В. – спеціаліста з охорони праці НВК, членів комісії: Подюменка В.І. – заступника директора з навчально-виховної роботи, Стасюк З.А., Сердюкової І.Ю. – завгоспів НВК, Сілантьєвої В.М. – вчителя хімії. 

         На початку навчального року фахівець з охорони праці Щоголєва І.В. та уповноважений з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності НВК № 59 Прах С.О. провели обстеження навчально-виховного комплексу, вивчили з працівниками НВК № 59 інструкції з охорони праці. Після вивчення документації провели обстеження найбільш травмонебезпечних дільниць. Також перевірили дотримання законодавства про працю і визначили необхідні заходи з усунення порушень.

         Організовано виконання Закону України «Про пожежну безпеку» і здійснено ряд заходів:

·               всі вчителі та вихователі днз забезпечили постійне виконання заходів з охорони праці та ТБ на уроках, заняттях, перервах;

·               на початку вересня класні  керівники та вихователі днз на батьківських зборах провели бесіди з батьками з питань протипожежної безпеки;

·               завгоспи НВК Стасюк З.А. та Сердюкова І.Ю. забезпечили наявність вогнегасників на кожному поверсі навчально-виховного комплексу та в приміщеннях днз;

·               завідувачі кабінетами та вихователі забезпечили кабінети та групові кімнати відповідною наочністю та правилами з ТБ та постійно слідкують за виконанням цих правил учнями та вихованцями днз;

·               фахівцем з охорони праці Щоголєвою І.В. опрацьовано на нараді при директорі нормативно-правові документи щодо виконання працівниками НВК № 59 посадових обов’язків з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, розслідування нещасних випадків, проведено інструктажі з працівниками НВК з дотримання правил і норм пожежної безпеки;

·               завгоспи НВК Стасюк З.А. та Сердюкова І.Ю. постійно слідкують за порядком у службових приміщеннях техперсоналу, кабінетах завгоспів та підвальних приміщеннях;

·               на території навчально-виховного комплексу не спалюється папір, сухе листя та сміття;

·               класними керівниками та вихователями днз розглянуто питання профілактики нещасних випадків та травмування дітей на батьківських зборах, а також проведено роз’яснювальну роботу з учнями та вихованцями днз з питань попередження отруєння плодами дикорослих рослин і грибами, попередження пожеж, нещасних випадків на воді та ін.  

         За рішенням загальних зборів педпрацівників та робітників НВК № 59 «Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку НВК № 59», на виконання Закону України «Про охорону праці», з метою раціонального розподілу і якісного виконання обов’язків усіма категоріями працівників НВК № 59,  профілактики травматизму та нещасних випадків, згідно Типового положення про навчання з питань охорони праці України від 21 квітня 1999 р.                 за № 248/3541 було введено в дію з 01.09.2016 р. на 2017-2018 навчальний рік Правила внутрішнього трудового розпорядку.  Всі працівники НВК керуються в своїх діях затвердженими Правилами внутрішнього трудового розпорядку. Всі категорії працівників розпочинають і закінчують свій робочий день згідно графіка роботи особового складу НВК № 59 та дошкільного навчального закладу НВК № 59, затвердженого і узгодженого директором НВК № 59                Гладченко Т.В.

Вчителі, які проводять останні уроки, супроводжують учнів до виходу на першому поверсі та забезпечують порядок під час виходу учнів з вестибюля, подвір’я НВК № 59.

Служба з охорони праці НВК № 59 у складі директора НВК № 59 Гладченко Т.В., заступника директора з навчально-виховної роботи Подюменка В.І., заступника директора з навчально-виховної роботи Самошиної В.О., заступника директора з виховної роботи Єсіної А.В., спеціаліста з охорони праці Щоголєвої І.В., завгоспів НВК № 59 Стасюк З.А. та Сердюкової І.Ю., вчителя хімії Сілантьєвої В.М., учителя початкових класів Прах С.О. здійснила такі заходи:

·                    на засіданні при директорові НВК № 59 заслухано звіти відповідальних щодо створення здорових і безпечних умов праці та проведення навчально-виховного процесу, здійснення заходів, передбачених колективною угодою з охорони праці;

·                    організовано проведення вступного інструктажу та його оформлення згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 563;

·                    тримаються на контролі обов'язкові періодичні медичні огляди працівників НВК;

·                    організовано виконання організаційно-технічних заходів зі створення здорових і безпечних умов проведення навчальних занять в аудиторіях, кабінетах, групах днз;

·                    контролюється наявність, збереження і використання навчального обладнання, приладів, хімічних реактивів під час навчально-виховного процесу відповідно до Типових переліків і норм, установлених чинним законодавством;

·                    організовано навчання педагогічних працівників з питань безпеки життєдіяльності учнів та вихованців днз;

·                    здійснюється контроль за розробкою і періодичним переглядом (один раз на три роки) інструкцій з охорони праці в частині, що стосується виконання лабораторних робіт у навчальних кабінетах, за своєчасним проведенням інструктажів учнів;

·                    здійснюється контроль за роботою із створення відповідних умов для виконання санітарно- гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час проведення позакласних та  позашкільних заходів, за вживанням необхідних заходів щодо їх поліпшення;

·                    здійснюється оперативний контроль за чергуванням технічних працівників у будні, святкові та вихідні дні, у тому числі з метою перевірки якості виконання посадових обов’язків та стану здоров’я сторожів;

·                    здійснюється контроль за забезпеченням належного стану робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного спорядження;

·                    здійснюється контроль за громадськими роботами з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці і відпочинку учнів та вихованців днз, запобігання травматизму та нещасних випадків;

·                    проводиться навчання й інструктаж класних керівників, керівників гуртків, вчителів та інших осіб, залучених до організації позакласної роботи згідно з наказом МОН України № 563;

·                    1 раз на квартал здійснюється контроль за забезпеченням експлуатації будівель, споруд і території НВК відповідно до вимог, правил та норм охорони праці і догляд за ними, складено акти про перевірку кріплення споруд;

·                    здійснюється контроль за дотримання норм безпеки під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, машин, механізмів, котлів;

·                    здійснюється контроль за правильністю складування і збереження матеріальних цінностей, належним санітарно-гігєнічним станом побутових і допоміжних приміщень;

·                    здійснюється контроль за дотриманням норм протипожежної безпеки в будівлях і спорудах, наявністю та справністю засобів пожежогасіння;

·                    організовано проведення замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлюючих пристроїв, вимірювань рівня освітлення, шуму, вібрації та радіації у приміщеннях НВК;

·                    розроблено колективну угоду з охорони праці.

Учителі НВК № 59 провели на першому уроці навчального року з кожного предмету інструктаж учнів з техніки безпеки з обов'язковою реєстрацією його в класному журналі перед записом про першу тему уроку.

           Протягом навчального року вчителі НВК проводять необхідні інструктажі з фіксацією їх у класному журналі (у разі проведення навчальних занять згідно з навчальним планом), у журналі заступника директора з виховної роботи (у разі проведення позакласної та позашкільної роботи).

            Вчителі фізики, хімії, біології, інформатики, фізичної культури постійно проводять з учнями інструктажі на практичних та лабораторних заняттях з техніки безпеки з обов'язковою реєстрацією його в журналі встановленого зразка.

            Класні керівники та вихователі днз проводять з учнями та вихованцями профілактичну роботу з безпеки життєдіяльності.

            З метою попередження дитячого травматизму, виконання правил безпеки життєдіяльності та охорони праці під час навчально-виховного процесу у кожному класі розміщено куточки з техніки безпеки та безпеки життєдіяльності учнів (правила безпечної поведінки під час уроку та  перерви, правила дорожнього руху, загальні правила пожежної безпеки, поради, як запобігти травмуванню на спортивному майданчику та в побуті, під час рухливих ігор, правила поводження з електоро- і газоприладами, правила безпечного поводження з побутовою хімією). У кожній групі днз є інформація у куточках для батьків з безпеки життєдіяльності дітей (загальні правила безпеки, правила дорожнього руху, загальні правила пожежної безпеки), а також розгорнуто тематичні виставки щодо безпеки життєдіяльності дітей в осінній, зимовий, весняний та літній періоди року (відповідно до сезону).

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Про охорону дитинства», на виконання Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці, відповідно до Річного плану роботи НВК, Плану навчання НВК з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та техніки безпеки, з метою забезпечення безперервного навчання з питань охорони праці працівників НВК у процесі трудової діяльності, створення безпечних умов праці, забезпечення гігієни праці та виробничого середовища, створення здорових, безпечних умов навчання, виховання і праці, забезпечення пожежної безпеки а приміщеннях та будівлях НВК, запобігання травматизму учасників навчально-виховного процесу, у НВК проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та техніки безпеки таких співробітників НВК № 59, робота яких пов’язана з підвищеною небезпекою, та співробітників відповідно до графіка навчання (1 раз на три роки). Навчання співробітників НВК № 59 проводиться за затвердженим тематичним планом та програмою навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та техніки безпеки працівників НВК № 59. Постійно діюча комісія з перевірки питань з охорони праці по НВК № 59 проводить перевірку знань співробітників за тестовими завданнями.

       Працівники при прийнятті на роботу проходять вступні інструктажі та первинні інструктажі на робочому місці. Всі працівники НВК проходять первинний інструктаж (перед початком навчального року) та повторні інструктажі 1 раз на шість місяців, а також позапланові та цільові інструктажі. Співробітники НВК проходять інструктажі з питань пожежної безпеки та з питань техногенної безпеки відповідно до плану.

       До питання навчання учасників навчально-виховного процесу належить проведення тематичних тижнів безпеки життєдіяльності, Дня охорони праці, тематичних консультацій, методичних заходів (круглих столів, ворк-шопів, семінарів тощо).

       У НВК проводяться протягом року заходи з профілактики нещасних випадків:

Матеріальні заходи:

1. Виконання організаційно-технічних заходів зі створення здорових і безпечних умов проведення навчальних занять в  кабінетах, групах днз, спортивній та музичній залі.

2. Контроль за роботою із створення відповідних умов для виконання санітарно- гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час навчально-виховного процесу.

3. Контроль наявності, збереження і використання навчального обладнання, приладів, хімічних реактивів під час навчально-виховного процесу відповідно до Типових переліків і норм, установлених чинним законодавством.

4. Забезпення експлуатації будівель, споруд і території відповідно до вимог, правил та норм охорони праці і догляд за ними. Складання актів про перевірку кріплення споруд.

5. Забезпечення дотримання норм протипожежної безпеки в будівлях і спорудах, контрольза наявністю та справністю засобів пожежогасіння.

6. Організація проведення замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлюючих пристроїв, вимірювань рівня освітлення, шуму, вібрації та радіації у приміщеннях НВК.

7. Забезпечення техпрацівників засобами індивідуального захисту.

8. Медична, професійна та соціальна реабілітація потерпілих на виробництві (за необхідності).

9. Організація санаторно-курортного лікування з метою профілактики захворювань виробничого характеру та попередження нещасних випадків.

10. Створення iнформацiйної системи за професiями, для яких обов’язковi iнструктажi, навчання та перевiрка знань з питань охорони працi.

11. Наочна демонстрація правил та пам’яток з техніки безпеки та охорони праці (стенди з техніки безпеки та охорони праці).

       Нематеріальні заходи:

1. Вступні, первинні, повторні інструктажі на робочому місці, цільові, позапланові інструктажі.

2. Контроль за розробкою і періодичним переглядом (у відповідності до нормативних актів) інструкцій з техніки безпеки та охорони праці.

3. Звіти на нарадах при директорові  НВК № 59 керівників структурних підрозділів щодо створення здорових і безпечних умов праці та проведення навчально-виховного процесу, здійснення заходів, передбачених колективною угодою з охорони праці.

4. Індивідуальні бесіди з працівниками НВК щодо роз’яснення правил техніки безпеки та охорони праці на робочому місці.

5. Своєчасне проходження працівниками НВК медичних оглядів.

6. Контроль за дотриманням працівниками НВК правил техніки безпеки.

7. Бесід «Причини нещасних випадків з працівниками  закладів освіти», «Порядок дій працівників НВК у разі виникнення загрози терористичних та диверсійних актів», «Види і причини нещасних випадків працівників закладів освіти у весняно-літній період».

8. Перевірка та аналіз умов праці на робочому місці працівників НВК № 59.

9. Навчання співробітників НВК з техніки безпеки та охорони праці.

10. Аналіз факторів з позиції потенційної небезпеки, які дозволяють виявити причинну обумовленість випадків травматизму та можуть призвести до нещасних випадків за допомогою детерміністичних методів (монографічний, моделювання причинних зв’язків (сітковий), економічний, анкетування та метод експертних оцінок).

            Протягом навчального року у НВК проводяться основні заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності:

1. Керівництво і контроль за організацією роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в НВК № 59.

2. Аналіз обставин фактів травматизму з працівниками (за необхідності).

3. Опрацювання нормативно-правових документів щодо виконання працівниками НВК № 59 посадових обов’язків з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, розслідування нещасних випадків.

4. Проведення з працівниками НВК  відповідних інструктажів на початок та протягом навчального року.

5. Консультації з педагогами щодо попередження отруєння плодами дикоростучих рослин і грибами, попередження пожеж, нещасних випадків на воді та ін.

6. Висвітлення на нарадах педпрацівників інформації про стан травматизму у закладі, районі, місті.

7. Бесіди працівниками  щодо профілактики  нещасних випадків на виробництві.

8. Виконання комплексного плану заходів НВК № 59 з профілактики травматизму на виробництві.

9. Виконання плану заходів з попередження нещасних випадків під час різних видів діяльності працівників НВК під час навчально-виховного процесу та у побуті.

10. Постійна готовність до використання у навчально-виховному процесі спортивних споруд, спортзалів, кабінетів з підвищеним рівнем безпеки та наявність актів-дозволів на експлуатацію.

            Протягом навчального року у НВК проводяться заходи з пожежної безпеки:

1. нарада з питань дотримання Правил пожежної безпеки в НВК та профілактики і попередження нещасних випадків серед учасників навчально-виховного процесу.

2. Позапланові інструктажі з пожежної безпеки з обов’язковим записом у журналі реєстрації інструктажів.

3. Ревізія технічного стану та укомплектування електрощитових.

4. Перевірка стану внутрішньої електромережі і електрообладнання.

5. Заборона експлуатації тимчасових та несправних ділянок електромережі, нестандартних електрозапобіжників.

6. Залучення до ремонту електромережі лише кваліфікованих спеціалістів з відповідною дозвільною документацією.

7. Забезпечення НВК необхідною нормативною кількістю первинних засобів пожежогасіння.

8. Заборона зберігання паливно-мастильних, горючих матеріалів, спалювання сухої трави, листя, сміття тощо на території НВК.

9. Утримання підвальних приміщень та горища у відповідності до вимог пожежної безпеки.

10. Утримання евакуаційних виходів, шляхів у відповідність до правил пожежної безпеки..

11. Розробка інструкцій з чітким розподілом обов’язків персоналу щодо евакуації учасників навчально-виховного процесу, матеріальних цінностей, виклику екстрених служб у разі виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій.

12. Навчання всіх учасників навчально-виховного процесу правилам пожежної безпеки та відпрацювання плану евакуації людей на випадок пожежі або інших надзвичайних ситуацій.

13. Поновлення куточків з матеріалами протипожежного та цивільного захисту, плакатами соціальної реклами щодо попередження пожеж та надзвичайних ситуацій.

14. Утримання вільними дороги, проїздів та проходів до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступів до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, взимку очищення їх від снігу, забезпечення справності пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння.

15. Тримати під контролем біля кранів написи (таблички) про місце розташування і порядок відкривання відповідної засувки або запуску насоса.

16. Просвітницька робота з питань пожежної безпеки з учасниками навчально-виховного процесу (бесіди, консультації, тематичні виховні та позакласні заходи, методичні заходи).

 

 

 

 

 

Директор НВК № 59                                                      Т.В. Гладченко

 

 

Виконавець: фахівець з охорони праці Щоголєва І.В.