КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 59 «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
-


Матеріально-технічне забезпечення

Навчальні кабінети, кабінети заступників директорів з навчально-виховної та виховної роботи, методичний кабінет, учительську, кабінет соціального педагога, кабінет психолога, бібліотеку, 2 спортивні зали, ресурсну кімнату 9ІНКЛЮЗИВНЕНАВЧАННЯ). Класні кімнати обладнано ростовими меблями, шафами, столами для викладачів, комп’ютерним обладнанням, дошками, аудіо- та відеоапаратурою, телевізорами, магнітофонами, стендами та наочністю, кабінет хімії обладнано смарт-дошкою, мультимедійним проектором та комп’ютерним комплексом.

Приміщення дошкільного навчального закладу має 6 груп, в яких розташовані роздягальні, ігрові кімнати, спальні; кабінет завідувача дошкільним навчальним закладом, методичний кабінет, медичний кабінет, музичну залу, підсобне приміщення, приміщення пральні, приміщення харчоблоку, ізолятор. Групи обладнані ростовими столами, стільцями, дошками, ліжками, обладнанням для ігрових зон, іграшками, книжками, зеленими зонами, куточками живої природи, куточками народознавства.

Фасад школи не ремонтувався понад 60 років – з 1952 року. У 2016-2017 н.р. оновлено фасад будівлі НВК, замінено вікна. Придбано мультимедійний комплекс з сучасним комп’ютерним обладнанням, смарт-дошкою та мультимедійним проектором. У 2017-2018 н.р. створено комп'ютерний клас у дошкільному навчальному закладі.

Відомості про приміщення та матеріальну базу

Назва показника
ряд-
ка
Усьо-
го
Назва показника
ряд-
ка
Усьо-
го
А Б 1 А Б 1
Загальна площа всіх приміщень (кв.м) 01 4542
Чи є в закладі (1-так, 0-ні)
Фізкультурна зала
31 1
з них здано в оренду (кв.м) 02 -
Крім того, площа орендованих приміщень (кв.м) 03 - Басейн 32 -
З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат
(уключаючи навчальні кабінети і лабораторії)
04 22 Навчально–дослідна ділянка (арів) 33 -
Підсобне господарство 34 -
Їх площа (кв.м) 05 1683 Опалення (1 – центральне або власна котельня,
2 – пічне)
35 1
Кількість навчальних кабінетів
Математики
06 2
Водогін 36 1
Фізики 07 1 у тому числі з гарячою водою 37 -
Хімії 08 1 Каналізація 38 1
Географії 09 1 Їдальня або буфет з гарячим харчуванням 39 1
Біології 10 1 число посадкових місць у їдальні або буфеті 40 100
Української мови і літератури 11 3 у тому числі у пристосованих приміщеннях 41 -
Інших мов і літератур національних меншин 12 2 Кількість поверхів в основній будівлі закладу 42 4
Іноземної мови 13 1 До якого поверху є безперешкодний доступ
дітей-інвалідів
43 -
Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням 14 -
Основ інформатики й обчислювальної техніки 15 1 Кількість окремих будівель (уключаючи майстерні
та пришкільний інтернат), де навчаються учні
44 2
у
них:
встановлено комп’ютерних класів 16 1
обладнано робочих місць з комп’ютером 17 7 з них:
потребують капітального ремонту
45 1
у тому числі в яких використовується
операційна система з відкритим кодом
18 -
перебувають в аварійному стані 46 -
Кількість комп’ютерів у закладі, усього 19 25 Чисельність учнів, які проживають на відстані
більше 3 км від закладу і потребують підвезення
47 -
з
них:
підключено до Iнтернету 20 3
не працюють 21 8 у тому числі:
учнів, для яких організовано підвезення
48 -
термін придбання становить понад 5 років 22 8
використовуються в управлінсько-господарській
діяльності
23 5 з них за програмою “Шкільний автобус” 49 -
учнів, які проживають у пришкільному інтернаті 50 -
у тому числі для ведення бібліотечного фонду 24 1
Крім
того,
кіль-
кість
портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків 25 1 Бібліотечний фонд
Кількість книг, брошур, журналів (примірників)
51 21188
планшетів 26 -
підключених до Iнтернету (з рядків 25 і 26) 27 - у тому числі підручників, усього 52 10309
інтерактивних комплексів 28 1 з них для: 1-4 класів 53 3513
Кількість комп’ютерних програмних засобів навчання,
які використовуються у навчальному процесі
29 67 5-9 класів 54 5344
10-11(12) класів 55 1452
Кількість майстерень 30 -

 Кожен навчальний кабінет має паспорт, в якому відображені загальні санітарно - гігієнічні умови приміщень кабінету, організація робочих місць, режим роботи кабінету, перелік методичної літератури, дидактичний та роздатковий матеріал, наочні посібники та технічне обладнання.

   Навчально - методичне забезпечення дозволяє в повному обсязі виконувати навчальні програми, за якими працює педагогічний колектив НВК № 59. Для поліпшення навчально - матеріальної бази окремих кабінетів, оформлення, покращення санітарно - гігієнічного стану та естетичного вигляду розроблено перспективний план, який неухильно виконується.